Darmowa dostawa od 199,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin bonów

§1 

1. Firma Music Trade sp. z o.o. (zwana dalej Music99) oferuje bony podarunkowe, które uprawniają do zakupów na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie. 
 
2. Wartość bonów podarunkowych jest każdorazowo określona na dokumencie bonu podarunkowego. Ponadto, ich wartości i wzory znajdują się na witrynie internetowej Music99 (/pol_m_BONY-PODARUNKOWE-7168.html). 
 
§2
 
1. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego, który to termin stanowi końcową datę ważności bonu podarunkowego. 
 
2. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, w terminie określonym w jego treści, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Music99 z roszczeniami w tym zakresie. 
 
3. Wydanie bonu podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest jedynie w momencie nabycia towarów. 
 
§3
 
1. Posiadacz bonu podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie bonu podarunkowego na zakup towarów z oferty sklepu internetowego (www.sprzet-dyskotekowy.pl) Music99, pod warunkiem dostępności tych towarów w chwili złożenia dyspozycji. 
 
2. Każdy bon podarunkowy wyposażony jest w losowo wygenerowany kod. Bon podarunkowy bez wygenerowanego kodu jest nieważny. 
 
3. Bony podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić:
  • przy realizacji bonu podarunkowego poprzez stronę internetową (www.sprzet-dyskotekowy.pl) – kartą płatniczą, przelewem, za pobraniem (płatne przy odbiorze), lub innym kanałem płatności dostępnym na naszej witrynie internetowej.
 
4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości bonu podarunkowego, Music99 nie zwraca różnicy pomiędzy wartością bonu podarunkowego a ceną zakupionego towaru. 
5. Każdy bon podarunkowy i widniejący na nim kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko raz. Kod bonu należy zachować w tajemnicy, gdyż jego utrata lub ujawnienie może spowodować wykorzystanie go przez osoby nieupoważnione. 
 
6. W uzasadnionych przypadkach, gdy wykorzystanie bonu podarunkowego przez jego posiadacza nie jest możliwe, posiadacz bonu podarunkowego może go przekazać osobie trzeciej. 
 
7. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.  
 
§4 

1. Music99 nie odpowiada za zgubienie, uszkodzenie lub ujawnienie kodów bonów podarunkowych przez klienta. Music99 nie wydaje duplikatów bonów podarunkowych. 
 
2. Music99 zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku bon podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego. 
 
3. Bon podarunkowy nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony przez Music99 na gotówkę - w części lub całości. 
 
4. Bony podarunkowe nie podlegają zwrotowi. 
 
5. Nabycie towarów za pomocą bonu podarunkowego nie ogranicza, ani nie wyklucza praw klienta, wynikających z gwarancji lub niezgodności towarów z umową. 
 
§5

1. Kupujący bon podarunkowy, jak również posiadacz bonu podarunkowego, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem. 
 
2. Zakup bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie. 
 
3. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania. 
facebook icon
youtube icon
pixel