Darmowa dostawa od 199,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Reklamacje i zwroty

Adres do zwrotów

Music Trade Sp. z. o. o.
ul Kolejowa 16L
22-500 Hrubieszów

Adres serwisu/reklamacji

Autoryzowany serwis
sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia

ul. Kolejowa 16L
22-500 Hrubieszów

Zwrot zakupionego towaru - prawne uwarunkowania

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, każdy Kupujący dokonujący na odległość zakupu jako konsument (a więc w przypadku zakupu nie mającego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) ma prawo odstąpienia od umowy poprzez zwrot zakupionego towaru bez konieczności podawania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Operator sklepów internetowych Sprzet-Dyskotekowy.pl oraz Muzyczny.pro - Firma Music Trade - wydłuża Kupującym możliwość zwrotu towaru do 14 dni od daty otrzymania go przez Nabywcę. Wydłużona możliwość dokonania zwrotu działa w ten sposób, iż Nabywca ma możliwość jego dokonania - bez podania przyczyny - w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru na warunkach określonych przez przepisy prawa (Art. 27 Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), jak również od 01. stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również dla klienta będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdzie z treści tej umowy wynika, że nie posiada on dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej na podstawie przepisów o centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej lub w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru na warunkach określonych przez Sprzedawcę (poniżej). Wybór podstawy dokonania zwrotu należy każdorazowo do nabywcy.

Umowne warunki zwrotu dla konsumentów w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru:

 1. Towar jest pełnowartościowy, nie ma wad i jest zgodny z umową;
 2. Towar musi posiadać wszystkie elementy i akcesoria, które zostały wraz z nim wydane Kupującemu, również te oznaczone jaki 'gratisowe';
 3. Zakup został dokonany przez Konsumenta i nie był związany z prowadzoną przez Kupującego działalnością gospodarczą. Przyjąć przy tym należy, że życzenie Nabywcy wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z zakupem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, co wyklucza możliwość dokonania umownego zwrotu towaru (14 dni).
 4. Zwracany towar musi zostać dostarczony do siedziby firmy Music Trade lub nadany za pośrednictwem firmy pocztowej lub kurierskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej najpóźniej 14. dnia od momentu otrzymania go przez Kupującego.

W celu ułatwienia ułatwienia odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu, przygotowaliśmy dla naszych Klientów Formularz Zwrotu - można go pobrać TUTAJ.

Koszty związane z odstąpieniem od umowy i zwrotem towaru

Koszt związany ze zwrotem towaru w przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w tym w szczególności koszt związany z odesłaniem towaru do siedziby Sprzedawcy, pokrywa w całości Nabywca. Sklep zwraca całość wpłaconej przez Kupującego za zwracany towar kwoty, z zastrzeżeniem możliwości obniżenia wartości zwrotu w sytuacji, w której zwracany towar nie spełnia wymogów zwrotu - zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku braku możliwości odesłania przez Nabywcę towaru ze względu na czynniki obiektywne (w szczególności duże gabaryty i/lub waga produktu, uniemożliwiające wysyłkę go standardową przesyłką pocztową lub kurierską), Sprzedawca - na prośbę Nabywcy - dokona sprawdzenia i wyceny kosztów transportu towaru przez firmy spedycyjne, z którymi Sprzedawca ma podpisane umowy i przedstawi kosztorys do akceptacji Nabywcy. W sytuacji wyrażenia przez Nabywcę zgody na organizację transportu zwrotnego przez Sprzedawcę, ten obciąży kosztami zwrotu Nabywcę w ten sposób, że odliczy koszt logistyczny zwrotu od kwoty zwrotu za towar.

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi m.in. w następujących przypadkach:
- gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- gdy dostarczane są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ADRES DO ZWROTÓW
Music Trade Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 16L
22-500 Hrubieszów

W jaki sposób zwrócić towar? Procedura zwrotu od strony praktycznej

Jeśli dokonujecie Państwo zwrotu w ramach przysługującego Państwu prawa do zwrotu bez podania przyczyny, prosimy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Proszę wydrukować i wypełnić Formularz Zwrotu. W przypadku braku możliwości wydrukowania formularza, zwrotu można dokonać używając zwykłej kartki i podając wszystkie niezbędne dane, związane ze zwrotem (zgodnie z formularzem). Dokument prosimy załączyć go do zwracanego towaru.
 2. Do zwrotu należy załączyć również dowód zakupu (paragon fiskalny).
 3. Proszę spakować starannie zwracany sprzęt, pamiętając o tym, by - jeśli jest to możliwe - do zwrotu załączyć wszystkie części składowe, akcesoria, gratisy, instrukcje, opakowanie itp.
 4. Towar - w odpowiednio zabezpieczonej przesyłce - prosimy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy (na adres: Music Trade Sp. z o. o., ul. Kolejowa 16L, 22-500 Hrubieszów) przesyłką kurierską, pocztową, spedycyjną lub osobiście. Zwłaszcza w przypadku zwrotu sprzętu wrażliwego na uszkodzenia, prosimy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie i ubezpieczenie przesyłki. Jeśli sprzęt - w wyniku uszkodzenia w transporcie - dotrze do sklepu w stanie nie spełniającym warunków zwrotu towaru nowego, może zaistnieć konieczność obniżenia kwoty zwrotu - w sytuacji gdyby zwracanego towaru nie można było uznać za pełnowartościowy.
 5. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwracanego towaru, zostanie on sprawdzony. W przypadku braku jakichkolwiek elementów składowych zwrotu, możecie być Państwo poproszeni o ich dosłanie.
 6. Jeżeli zwracany towar będzie spełniał wszystkie wymogi zwrotu, pieniądze zostaną niezwłocznie zwrócone na Państwa rachunek bankowy (podany w formularzu zwrotu), nie później niż w przeciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu.

ADRES DO ZWROTÓW
Music Trade Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 16L
22-500 Hrubieszów

Wymiana zakupionego towaru

W sklepie internetowym www.sprzet-dyskotekowy.pl istnieje możliwość wymiany towaru.

 1. Klient ma możliwość wymiany zakupionego w sklepie www.sprzet-dyskotekowy.pl produktu na identyczny, w tej samej cenie lub za dopłatą w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
 2. Procedura wymiany dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji.
 3. Produkt wymieniany powinien być odpowiednio zapakowany w oryginalne opakowanie oraz zabezpieczony.
 4. Koszty wysyłki związane z wymianą towaru ponosi kupujący.
 5. Niedostosowanie się do powyższego zalecenia będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.

Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

Każdorazowo przed dokonaniem zwrotu prosimy o kontakt ze sklepem:
- mailowo: sklep@sprzet-dyskotekowy.pl (24H/7D) lub​
- telefonicznie: pn.-pt.: 8-17 - (22) 666 64 70 , (22) 666 64 71​
w celu ustalenia szczegółów i warunków wymiany.

Niezbędną formalnością wymaganą przy procesie wymiany jest wypełniony Formularz Wymiany, który musi być dostarczony razem z produktem. Jeżeli dowodem dokonania zakupu był paragon fiskalny – należy go również załączyć do przesyłki.

ADRES DO WYMIANY:
Music Trade Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 16L​
22-500 Hrubieszów

Reklamacja zakupionego towaru

Sprzedawane w sklepach internetowych Sprzet-Dyskotekowy.pl oraz Muzyczny.pro towary - jeśli nie napisano inaczej - są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane. Firma Music Trade - występująca w roli Gwaranta - udziela 12-miesięcznej Gwarancji dla klienta niebędącego konsumentem a także 36-miesięcznej Gwarancji dla konsumenta na wszystkie sprzedawane produkty z wyłączeniem opisanych dalej w tym punkcie. Gwarancja udzielona przez Music Trade nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Nabywcę roszczeń z tytułu tzw. niezgodności towaru z umową (ustawowa rękojmia), regulowanej przez odpowiednie przepisy prawa. Zgdonie z artykułem 558 §1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt, wobec klienta niebędącego konsumetem zostaje wyłączona. W przypadku niektórych sprzedawanych towarów Nabywca może również skorzystać z odrębnej gwarancji, udzielanej przez producenta lub dystrybutora, której zasady regulowane są w odrębnej Karcie Gwarancyjnej towaru. Rodzaj i długość tej dodatkowej Gwarancji może się różnić w zależności od producenta i rodzaju produktu. Kupujący może każdorazowo - przed i po zawarciu umowy - poprosić o udostępnienie informacji nt. konkretnego typu gwarancji producenta/dystrybutora dotyczącej danego produktu. Kupujący nie jest w żaden sposób ograniczony przez firmę Music Trade w kwestii decyzji czy i z której formy gwarancji/rękojmi będzie korzystać przy ew. dochodzeniu swoich roszczeń względem Sprzedającego bądź innych podmiotów.

Począwszy od roku 2014, ze względów ekologicznych, Karta Gwarancyjna wystawiana przez firmę Music Trade jako Gwaranta nie jest dołączana w formie drukowanej do sprzedawanych towarów. Można ją każdorazowo - zarówno przed jak i po dokonaniu zakupu - pobrać ze stron internetowych firmy.

Wygeneruj RMA

W przypadku korzystania przez Kupującego z umownych uprawnień gwarancyjnych (3-letnia Gwarancja udzielona przez firmę Music Trade), prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego (do pobrania: TUTAJ) i do dostarczenia go wraz z reklamowanym produktem i kopią bądź oryginałem dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) na nasza adres. Ułatwi nam to szybkie i sprawne przeprowadzenie procedury reklamacyjnej. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w Karcie Gwarancyjnej (pobierz tutaj).

Sprzedawca (Music Trade) obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Aby ułatwić Kupującym rozpoczęcie i zarządzanie procedurą reklamacyjną, w sklepach internetowych Sprzet-Dyskotekowy.pl oraz Muzyczny.pro aktywny jest moduł RMA (reklamacji). Za jego pomocą Kupujący może złożyć oraz sprawdzić swoją reklamację. Dostęp modułu RMA możliwy jest poprzez panel użytkownika, po zalogowaniu się na stronie głównej sklepu. Kupującym, którzy chieliby być informowani na bieżąco o stanie ich reklamacji, rekomendujemy zarejestrowanie reklamacji w tym systemie.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, można złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr

ADRES SERWISU
Autoryzowany serwis
sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia
ul. Kolejowa 16L
22-500 Hrubieszów

Do pobrania:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU

FORMULARZ REKLAMACJI

FORMULARZ WYMIANY TOWARU

OŚWIADCZENIE O BRAKU PARAGONU

facebook icon
youtube icon
pixel