Darmowa dostawa od 199,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego music99.pl

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Operatorem sklepów internetowych music99.pl oraz Sprzet-Dyskotekowy.pl (zwanych dalej w niniejszym regulaminie 'sklepem') jest firma Music Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fortuny 12A/3, NIP: 5223154493, REGON: 382873373, działająca pod adresem ul. Fortuny 12A/3, 01-339 Warszawa, zwana dalej w skrócie 'Music Trade'. Organem rejestrującym jest sąd rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy.
  Music Trade prowadzi sprzedaż towarów na podstawie zamówień składanych bezpośrednio na stronie internetowej music99.pl i Sprzet-Dyskotekowy.pl oraz pośrednio w inny sposób (w tym za pośrednictwem serwisu aukcyjnego Allegro.pl i porównywarek cenowych). Zamówienia przyjmowane są również telefonicznie oraz w sklepie stacjonarnym Music Trade - w godzinach pracy firmy. Zamówienia obsługiwane są przez jeden system transakcyjny, obsługiwany od strony technicznej przez firmę IAI S.A.

 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku:
  - zamówień płatnych przelewem lub inną formą przedpłaty – w chwili wpływu należności na rachunek bankowy;
  zamówień płatnych szybką płatnością on-line – w chwili otrzymania od operatora systemu potwierdzenia zrealizowania transakcji.
  Music Trade zastrzega sobie prawo nie realizowania zamówień na podstawie dokumentu potwierdzenia przelewu w momencie gdy środki nie wpłynęły jeszcze na konto bankowe firmy.

 3. Numer rachunku bankowego firmy Music Trade znajduje się na stronie internetowej sklepu w dziale KONTAKT. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje go także w liście elektronicznym - potwierdzającym złożenie zamówienia.

 4. Do każdego zakupu Music Trade wystawia dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Domyślnym potwierdzeniem zakupu jest paragon fiskalny. Faktury VAT wystawiane są na życzenie nabywcy po otrzymaniu od niego niezbędnych do wystawienia faktury danych.

  Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku niezbędnym elementem paragonu, do którego ma być wystawiona faktura VAT jest NIP nabywcy. Nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT do paragonu, jeśli klient nie zgłosi chęci otrzymania faktury i nie przekaże numeru NIP do takiego paragonu przed jego wystawieniem.
  Zgdonie z artykułem 106b ustawy o podatku od towarów i usług (pkt 5 i 6).

  W przypadku stwierdzenia przez Kupującego braku dokumentu sprzedaży w przesyłce z towarem, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu - poprzez e-mail lub telefonicznie - w celu uzyskania kopii/duplikatu ww. dokumentu, stanowiącego jednocześnie dowód zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Domyślną formą dokumentów sprzedaży przyjętą przez Sklep są dokumenty w formie elektronicznej przekazywane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Klienta, zgodnie z art 106n ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Sklep pozostawia Klientowi możliwość wyrażenia prośby o wydanie dokumentu papierowego każdorazowo podczas procesu składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu zamówienia.

 6. Wszystkie podane w sklepie ceny - jeśli nie zaznaczono inaczej - wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 7. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a firmą Music Trade, występującą w roli Sprzedawcy.

 8. Za moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży w sklepie przyjmuje się moment potwierdzenia przez obsługę sklepu poprawności zamówienia i przyjęcie go do realizacji. Poprzez poprawność zamówienia należy rozumieć jego kompletność, dostępność produktów w zamówieniu, ceny produktów, poprawnie naliczone przez system elektroniczny koszty wysyłki/dostawy oraz poprawne dane adresowe podmiotu składającego zamówienie.

 9. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu są przetwarzane przez Music Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fortuny 12A/3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności.

 10. Wszystkie kwestie niezawarte w regulaminie są regulowane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa.

II. GWARANCJE

Sprzedawane w sklepie towary - jeśli nie napisano inaczej - są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane. Music Trade Sp. z o.o. Sp.k udziela wydłużonej 36-miesięcznej gwarancji dla konsumentów. 36-miesięczna gwarancja konsumencka obejmuje wszystkie sprzedawane produkty z wyłączeniem produktów eksploatacyjnych, takich jak żarówki, świetlówki, płyny eksploatacyjne do wytwornic oraz sprzętu sprzedawanego jako poekspozycyjny lub używany. Udzielana przez Music Trade (jako gwaranta) gwarancja nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Kupującego roszczeń z tytułu niezgodności rzeczy z umową (rękojmi), regulowanej przez odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Dla klientów niebędących konsumentami z wyłączeniem klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których zakup nie miał charakteru zawodowego Music Trade Sp. z o. o. udziela gwarancji 12-miesięcznej. Zgdonie z artykułem 558 §1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt, wobec klienta niebędącego konsumetem zostaje wyłączona. Na niektóre produkty Klienci otrzymują również osobną gwarancję producenta lub dystrybutora, której zasady regulowane są w Karcie Gwarancyjnej danego produktu. Rodzaj i długość gwarancji może się różnić w zależności od producenta i rodzaju produktu. Kupujący może każdorazowo - przed i po zakupie - zażądać informacji nt. konkretnego typu gwarancji producenta/dystrybutora dotyczącej danego produktu. Kupujący nie jest w żaden sposób ograniczony przez firmę Music Trade w kwestii decyzji czy i z której formy gwarancji/rękojmi będzie korzystać przy ew. dochodzeniu swoich roszczeń.

III. ZWROTY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta kupujący zachowuje prawo do zwrotu towaru w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W świetle ustawy konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi m.in. w następujących przypadkach:
  - gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  - gdy dostarczane są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

 3. Firma Music Trade daje możliwość zwrotu w ten sposób, iż Kupujący będący konsumentem ma możliwość jego dokonania - bez podania przyczyny - w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Warunki zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania sprzętu regulowane są przez odpowiednie przepisy prawa. Uprawnienie do dokonania zwrotu towaru po upływie 14. dnia od daty otrzymania towaru nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych związanych z zakupionym towarem, które ulegają zużyciu, takich jak np. żarówki, świetlówki czy płyny eksploatacyjne do wytwornic.

 4. W przypadku gdyby Kupujący (konsument) chciał zwrócić towar po upływie ustawowego terminu, jednakże przed upływem regulaminowego okresu 14 dni, zwrot musi zostać dokonany zgodnie z zasadami ustalonymi przez firmę Music Trade, które są następujące:
  - Towar jest pełnowartościowy, nie ma wad i jest zgodny z umową;
  - Towar musi posiadać wszystkie elementy i akcesoria, które zostały wraz z nim wydane Kupującemu, również te oznaczone jaki 'gratisowe';
  - Zakup został dokonany przez Konsumenta i nie był związany z prowadzoną przez Kupującego działalnością gospodarczą.

  Zwracany towar musi zostać dostarczony na adres Music Trade Sp. z o. o., Kolejowa 16L, 22-500 Hrubieszów lub nadany za pośrednictwem firmy pocztowej lub kurierskiej najpóźniej 14. dnia od momentu otrzymania go przez Kupującego.

 5. W sytuacji, gdy Kupujący dokonuje zwrotu bez podania przyczyny, koszty związane ze zwrotem produktu (odpowiednie zabezpieczenie, przesyłka lub dostarczenie go w inny sposób do sklepu stacjonarnego sprzedającego) ponosi Kupujący. Firma Music Trade zwraca całość wpłaconej przez Kupującego za zwracany towar kwoty, z zastrzeżeniem możliwości obniżenia wartości zwrotu w sytuacji, w której zwracany towar nie spełnia wymogów zwrotu - zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  W celu ułatwienia ułatwienia odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu, przygotowaliśmy dla naszych Klientów Formularz Zwrotu - można go pobrać TUTAJ.

DODATKOWA INSTRUKCJA UŁATWIAJĄCA DOKONANIE ZWROTU:

Konsument proszony jest by do odsyłanego towaru dołączył dowód sprzedaży oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (formularz do pobrania TUTAJ). Zwrotu towaru można także dokonać osobiście w sklepie stacjonarnym Music Trade, przynosząc zwracany towar oraz dowód zakupu osobiście. W przypadku zwrotu towaru drogą wysyłkową, Konsument proszony jest o staranne zapakowanie towaru i dopełnienie wszelkich formalności związanych z zabezpieczeniem i ew. ubezpieczeniem przesyłki. Firma Music Trade zobowiązuje się przelać środki za towar na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w możliwie krótkim czasie po otrzymaniu i dokonaniu sprawdzenia towaru. W sytuacji gdy odsyłany towar nie spełnia wymogów zwrotu (np. jest uszkodzony, nosi ślady używania, jest niekompletny), firma Music Trade podejmie decyzję co do dalszych działań zgodnie z obowiązującym prawem, a o swojej decyzji niezwłocznie zawiadomi Kupującego. W sytuacji gdyby Konsument nie był w stanie przedstawić dowodu zakupu towaru (np. z powodu zgubienia), może zostać poproszony o udokumentowanie w inny sposób faktu zakupu (e-mail, potwierdzenie przelewu, etc.).

IV. WYSYŁKA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej, za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłki rejestrowane), poprzez Paczkomaty (firma InPost) lub własnym transportem. Kupujący każdorazowo może wybrać formę dostawy dla swojego zamówienia. W sytuacji gdyby dana forma dostawy była dla danego zamówienia niedostępna, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Firma Music Trade umożliwia odbiór osobisty zamówienia w sklepie stacjonarnym w Hrubieszowie - po potwierdzeniu przez obsługę jego kompletności i dostępności magazynowej. Kupujący wybiera sposób dostawy i pokrywa jej koszt, chyba, że strony umówią się inaczej.

 2. Czas dostarczenia przesyłki do Kupującego widoczny na stronie sklepu podany został orientacyjnie. W niektórych okresach (np. przed Świętami Bożego Narodzenia) ze względu na ogromny przyrost liczby wysyłanych przesyłek, czas dostarczenia może się wydłużyć. Maksymalny czas realizacji dostawy przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie regulowany jest przez regulaminy tych firm.

 3. Przesyłki kurierskie są ubezpieczone na wypadek ew. uszkodzenia lub zaginięcia. Kupujący proszony jest o sprawdzenie zgodności zawartości z zamówieniem możliwie szybko. Wszelkie niezgodności towaru z umową bądź zgłoszenia dotyczące niekompletności towaru Kupujący powinien zgłosić sklepowi natychmiast po ich zauważeniu. Kupujący ma możliwość i powinien sprawdzić zewnętrzny stan paczki (dotyczy przesyłki kurierskiej) w obecności kuriera pod kątem ew. uszkodzeń w transporcie. W przypadku uszkodzenia przesyłki należy je zgłosić kurierowi dostarczającego przesyłkę i zażądać od niego wystawienia tzw. protokołu szkody, dokumentującego faktyczny stan doręczonej przesyłki. Poprawnie i rzetelnie spisany protokół szkody jest podstawą do reklamacji przez firmę Music Trade uszkodzenia towaru w transporcie względem firmy kurierskiej. Oryginał dokumentu (protokół szkody) prosimy wysłać skanem (e-mail) lub listownie na adres firmy Music Trade, uprzednio zrobiwszy sobie kserokopię. Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji jest określony przez regulamin firmy kurierskiej. Przy pozytywnie rozpatrzonej reklamacji dot. uszkodzenia w transporcie i braku identycznego towaru na wymianę, Music Trade zastrzega sobie prawo do zwrotu pieniędzy za zakupiony towar. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, nowy produkt zostanie wysłany na adres Kupującego. Na życzenie Kupującego firma Music Trade może zrzec się na jego rzecz prawa do dochodzenia roszczeń od firmy kurierskiej. W takiej sytuacji rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia reklamacji przebiega na linii Kupujący Firma Kurierska bez udziału firmy Music Trade. W przypadku ewidentnego uszkodzenia przesyłki w transporcie Kupujący ma prawo i możliwość odmówić jej przyjęcia. Taką sytuację należy natychmiast zgłosić firmie Music Trade, która dokona wszelkich formalności związanych ze zwrotem przesyłki do Nadawcy i niezwłocznie nada nową przesyłkę do Kupującego.

 4. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu (dostawa lub odbiór osobisty). Ceny różnych opcji dostawy (przesyłka kurierska / pocztowa / kurierska pobraniowa / pocztowa pobraniowa) podane są przy wyborze sposobu dostawy, jak również wskazane zostaną w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Odbiór osobisty jest zawsze darmowy.

 5. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie przez system transakcyjny. W przypadku gdyby w wyniku błędu systemu lub błędu ludzkiego koszty wysyłki naliczone zostały niewłaściwie, Music Trade zastrzega sobie prawo do poinformowania Kupującego o prawidłowych kosztach wysyłki. Kupujący ma pełne prawo do nie zaakceptowania nowych kosztów wysyłki i rezygnacji z zamówienia bez konsekwencji.

 6. Termin realizacji (wysyłki) zamówienia podany jest przy każdym produkcie na stronie sklepu. W przypadku zamówień zawierających różne produkty, czas realizacji co do zasady będzie wynosił tyle, ile najdłuższy czas realizacji spośród produktów. Czas realizacji zamówień względem dostępności produktów w magazynie firmy Music Trade przedstawia się następująco:
  - towar dostępny w magazynie Music Trade – 1-3 dni robocze od momentu wpłaty należności na rachunek bankowy lub potwierdzenia wysyłki za pobraniem,
  - towar niedostępny w magazynie sklepowym – 1-10 dni roboczych od momentu wpłaty należności na rachunek bankowy lub potwierdzenia wysyłki za pobraniem.
  W uzasadnionych przypadkach czas ten może się wydłużyć - w takiej sytuacji Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany przez obsługę sklepu.

 7. Czas doręczenia przesyłki przez firmę kurierską i/lub Pocztę Polską określony jest w regulaminach tych przewoźników. Przeciętny orientacyjny czas doręczenia przesyłki kurierskiej na terenia kraju to 1 dzień roboczy. Przeciętny czas doręczenia przesyłki priorytetowej Poczty Polskiej na terenie kraju to 1-2 dni robocze. Terminy te mogą wydłużać się w okresie dużego obłożenia przewoźników, np. w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia. W przypadku znaczącego wydłużenia się czasu wysyłki (wykraczającego poza dopuszczalny czas dostawy przewidziany w regulaminie przewoźnika), na życzenie Kupującego możliwe jest dochodzenie zwrotu kosztu wysyłki od firmy kurierskiej przez Music Trade na rzecz Kupującego.

 8. Koszty wysyłki poza granice Polski, ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia.

 9. Płatności w sklepie internetowym dokonać można gotówką przy odbiorze towaru u kuriera ( „za pobraniem”), przez przelew bankowy na rachunek podany na stronie w zakładce Kontakt, kartą płatniczą, kredytową lub gotówką w sklepie stacjonarnym oraz przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy 24 (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).

 10. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Kupujący będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, można złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr


Klauzula informacyjna dla Klienta przy pobieraniu jego danych


Pobierz regulamin w formie PDF

facebook icon
youtube icon
pixel